LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Publicitat en el butlletí municipal

L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt edita el butlletí municipal Informa't que, per la demanda existent, inclou publicitat.

La publicació, a color, té una periodicitat mensual i un tiratge de 7.200 exemplars que es distribueixen directament, mitjançant repartiment, a totes les llars del municipi (gent empadronada i no empadronada) i als equipaments municipals.

A través del butlletí municipal, l'Ajuntament us ofereix la possibilitat que el vostre comerç o empresa es doni a conèixer a tots els lliçanencs, més la difusió a travès d'aquesta pàgina web municipal en format electrònic.

 

Informació d'interès per a la publicació d'anuncis

 

CAIXABANK, SA

ES69 2100 1912 7902 0001 6296

 

Ajuntament de Lliçà d’Amunt C. d’Anselm Clavé, 73 08186 – Lliçà d’Amunt

 

  • En l'ingrés en compte cal especificar el nom del comerç o empresa seguit de la paraula "butlletí".
  • El pagament s'haurà de fer efectiu un cop feta la sol·licitud. En el moment de l'enviament de l'arxiu original per a la publicació s'haurà d'adjuntar el justificant de pagament, sense aquest no es publicarà l'anunci.


  • CAPTCHA ImageRefresh Image

    Escriu els caràcters de la imatge.
  • * Camps obligatoris

NOTA LEGAL: D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i seran objecte de tractament per a la gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l'àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les vostres dades, presentant instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. d’Anselm Clavé, 73, 08186, Lliçà d’Amunt), o en línia a través de la plataforma de tramitació e-TRAM. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

 


Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75