LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Consells Municipals de Participació

Consell Municipal de Participació Ciutadana o Consell de Poble

El Consell Municipal de Participació Ciutadana o Consell de Poble és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és el màxim òrgan consultiu i de participació del poble de Lliçà d'Amunt, on els representants de la ciutadania, escollits segons determina el ROM i els representants de l'Ajuntament, debaten els principals afers del municipi.

Reglament

Actas:

 

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Municipal de Participació Ciutadana.

Consell Sectorial de Cultura

El Consell Sectorial rep el nom de Consell Sectorial de Cultura, CSC a partir d'ara, i és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, que té la funció d'assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d'aportació i/o recomanació d'interès per a la promoció de la cultura.

Reglament

Actas

 

 

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Sectorial de Cultura

 

Consell Sectorial d'Esports

El Consell Sectorial rep el nom de Consell Sectorial d'Esports, CSE a partir d'ara, i és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, que té la funció d'assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d'aportació i/o recomanació d'interès per a la promoció de l'esport.

Reglament

Actas:

 

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Sectorial d'Esports

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75