LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Òrgans de Govern

 

MEMBRES DEL PLE MUNICIPAL

 PSC

 

Ignasi Simón Ortoll  
Jordi Juárez Heredia  
Mariona Pedrerol Villarroya  
Lourdes Estéfano Orozco  
Albert Iglesias Boza  
Fran Sánchez Castilla

 

ERC

 

Joaquim Ferriol i Tarafa  
Iban Martínez i Asensio  
Míriam Remolà i Elvira  
Mercedes Mateo Fiérrez  
Felip Tura i Torra  
Jordi Regales Pou

 

ICV-EUiA

 

Antonio Polo Lama

Yolande Rabault

 

PP

 

Àngela Roca Corts  
Francisco Javier Millán Vidal

 

CiU

 

Manel Busquets Mateu

 

 

Calendari: les sessions ordinàries del Ple Municipal es celebren l'últim dijous de cada mes imparell (en el cas del mes de juliol s'acostuma a celebrar el penúltim dijous), a les 19 h, al Casal de la Gent Gran

 

Funcions: El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

 

Ordre del dia dels plens de 2014

 

 

Ordre del dia dels plens de 2015

 

 

Ordre del dia dels plens de 2015 (lesgislatura 2015-2019)

 

 

Ordre del dia dels plens de  2016 (lesgislatura 2015-2019)

 

 

Ordre del dia dels plens de  2017 (lesgislatura 2015-2019)

 

 

Ordre del dia dels plens de  2018 (lesgislatura 2015-2019)

 

 

 Cròniques dels plens municipals

 

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Calendari: les sessions de la Junta de Govern Local es celebren els dilluns, a les 18 h, a l'Ajuntament. Aquestes sessions no estan obertes al públic.

 

MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TEMES SECTORIALS

 

PSC

 Mariona Pedrerol Villarroya
 

ERC

Mercedes Mateo Fiérrez

 

ICV-EUIA

Antonio Polo Lama

 

PP

Àngela Roca Corts

 

CIU

Manel Busquets Mateu

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

 

PSC

 Lourdes Estéfano Orozco

 

ERC

Jordi Regales Pou

 

ICV EUIA

Antonio Polo Lama

 

PP

Àngela Roca Corts

 

CIU

Manel Busquets Mateu

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

 

PSC

Jordi Juárez Heredia

 

ERC

Iban Martínez i Asensio

 

ICV EUIA

Antonio Polo Lama

 

PP

Francisco Javier Millán Vidal

 

CIU

Manel Busquets Mateu

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

PSC

Jordi Juárez Heredia

 

ERC

Iban Martínez i Asensio

 

ICV EUIA

Antonio Polo Lama
 

PP

Francisco Javier Millán Vidal

 

CIU

Manel Busquets Mateu

 

 

Calendari: les Comissions informatives tenen lloc el dijous anterior a la celebració del ple municipal, ja sigui ordinari o extraordinari. Aquestes sessions no estan obertes al públic.

 

Funcions: Les comissions informatives són òrgans d'estudi, informe o consulta que tracten els assumptes que s'han de sotmetre al ple i que els correspongui per raó de la matèria. Cada ajuntament crea i determina el nombre i l'àmbit, i estan integrades per totes les forces polítiques en proporció al nombre de regidors que tenen al Ple.

 

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75