LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Ordenances, reglaments i taxes

En aquesta secció podreu consultar les ordenances fiscals del municipi de Lliçà d’Amunt.


Ordenances fiscals i econòmiques
IBI
ordenanca-ibi.pdf - 108,6 KBOrdenança IBI
ICIO
impost-construccions-installacions-i-obres.pdf - 50,16 KBImpost construccions, instal·lacions i obres
Vehicles
ordenanca-fiscal-vehicles.pdf - 61,94 KBOrdenança fiscal vehicles
IAE
ordenanca-iae.pdf - 69,76 KBOrdenança IAE.pdf
Plusvàlua
ordenanca-fiscal-increment-valor.pdf - 79,82 KBPlusvàlua
Escombraries
ordenanca-fiscal-taxa-escombraries.pdf - 110,49 KBTaxa escombraries
Llicències urbanístiques
taxa-llicencies.pdf - 43,45 KBTaxa llicències.pdf
Activitats
taxa-per-la-prestacio-dels-serveis-intervencio-admi.pdf - 26,92 KBTaxa serveis intervenció administrativa
Guals
entrades-vehicles-i-aparcament-carrega-i-descarrega.pdf - 26,16 KBEntrades vehicles i aparcament, càrrega i descàrrega
Circulació
ordenanca-de-circulacio-de-llica-d.pdf - 138,22 KBOrdenança circulació
Escola bressol
taxa-escola-bressol.pdf - 12,04 KBTaxa escola bressol
SAD
preu-public-sad.pdf - 36,32 KBPreu public SAD.pdf
Cementiri
taxa-cementiri.pdf - 28,94 KBtaxa cementiri.pdf
Documents administratius
ordenanca-fiscal-num-documents-administratius.pdf - 28,7 KBOrdenança documents administratius
Clavegueram - escomesa
clavegueram.pdf - 15,75 KBServei de clavegueram - escomesa
Clavegueram (xarxa de sanejament)
manteniment-neteja-i-conservacio-xarxa-de-sanejament.pdf - 13,92 KBManteniment, neteja i conservació xarxa de sanejament
Taxi
llicencia-autotaxi-i-vehicles-lloguer.pdf - 13,69 KBLlicència autotaxi i vehicles lloguer
Preus públics
ordenanca-preus-publics.pdf - 69,38 KBordenança preus publics.pdf
Preus Casal de la Gent Gran
preus-casal-gent-gran.pdf - 13,22 KBPreus casal gent gran
Preus piscina municipal
preus-publics-piscina.pdf - 10,49 KBPreus públics piscina
Preus instal·lacions esportives
ordenanca-reguladora-dels-preus-publics-per-la-utilitzacio-dels-serveis-de-les-instal.pdf - 35,72 KBOrdenança preus instal·lacions esportives
Parades i mercat
taxa-per-parades.pdf - 38,85 KBTaxa per parades
Taxa animals de companyia
taxa-animals-companyia.pdf - 21,43 KBTaxa animals companyia.pdf
Transport urbà
transport-urba-pensionistes.pdf - 40,61 KBTransport urbà (pensionistes)
Grua
retirada-i-immobilitzacio-vehicles.pdf - 13,27 KBRetirada i immobilització vehicles
Registres del 1 al 25 de 50
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 ]
Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75