LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Plans d'actuació Municipal

Els plans d’actuació municipal recullen els eixos, els objectius i les accions de l’equip de govern entorn en diferents temes d’interès general. Aquí trobareu el Pla municipal d’igualtat d’oportunitats, que pretén eliminar la discriminació de gènere, mitjançant la col·laboració transversal de totes les regidories, fomentant polítiques igualitàries que portin a terme accions en pro de la igualtat. D’altra banda, també podeu consultar el Pla local de joventut, que està orientat a promoure polítiques que satisfacin les demandes d’aquest col·lectiu, i que ha comptat amb la col·laboració dels joves del municipi.


 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75