LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Policia de Proximitat

 

Sede de la Policía Local de Lliçà d´Amunt 

Seu de la Policia Local de Lliçà d'Amunt

Funcions

L'objectiu general d'aquest model policial és millorar la qualitat de vida dels ciutadans, així com aconseguir una major cohesió i solidaritat social. Per aquest motiu les funcions que desenvolupa aquesta unitat tenen com a finalitat identificar les problemàtiques que afecten a la comunitat, en particular en matèria de criminalitat i ordre públic, propiciar solucions sostenibles, millorar la sensació d'inseguretat en la població, incrementar els nivells de satisfacció de la comunitat respecte a la intervenció policial i incorporar als ciutadans en la producció de la seguretat.

 

ActivitatsLes tasques que la unitat de Policia de Proximitat porta a terme de manera ordinària són:

  • Sessions Formatives en matèria de seguretat: Aquestes estan destinades a dotar als ciutadans/es de formació bàsica que permeti incrementar la seguretat personal, de l’habitatge, etc...
  • Reunions amb les AAVV: La finalitat és copsar les diferents problemàtiques i recavar informació sobre les necessitats de cada barri.
  • Teleassistència: És un servei de comunicació d’emergències, atenció domiciliaria i si s’escau d’activació dels serveis d’atenció sanitària i emergències per a persones en situació de risc. La Policia Local custòdia les claus del domicili (degudament precintades) i en el cas de ser requerits per un avís d’alarma i sempre i quan no existeixi cap altra possibilitat d’accés al domicili, es desplaça a l’adreça dels fets per tal de permetre l’accés al domicili als serveis d’atenció sanitària. La gestió d’aquest servei correspon a la regidoria de Benestar i Família.
  • Mediació: Com a part de la resolució de conflictes en el àmbit comunitari. La persona interessada en accedir al servei de mediació que ofereix la unitat de proximitat ho pot sol·licitar directament de manera telefònica a la Policia o bé per mitjà d’instància a l’OAC de l’Ajuntament.

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75