LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Regidoria de Transport públic i Mobilitat

 

Línies bàsiques d’actuació

  • Planificar la xarxa viària, definir l'ús o funció de cada un dels vials a través de l'ordenació dels carrers amb la senyalització, tan horitzontal com vertical.
  • Proposar i orientar les actuacions que es fan a la via pública, per tal que es contemplin els paràmetres d'accessibilitat per a tots.
  • Gestió i control de les ocupacions de la via pública (guals, talls de vial, etc.)
  • Gestió i programació de les línies de la xarxa de transport urbà, així com l'estructura mòbil.
  • Captació, manipulació i valoració de les dades del servei.
  • Es realitzen tots els treballs que requereixen ser grafiats, a nivell de plànol, croquis o dibuix.
  • Es cartografien les actuacions de senyalització horitzontal, vertical i semafòrica, mobiliari urbà, contenidors de recollida de residus, i altres elements de la via pública.
  • Es cartografien les línies del transport urbà, amb la situació de les parades.

 

Altra informació d'interès

El nostre poble és membre del comitè executiu de l'Agrupació de municipis amb transport urbà (AMTU), i té representació dins de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).


Responsable tècnic

Responsable tècnic: Blai Aparici

Telèfon: 93 841 52 25

Fax: 93 841 41 75

Email: aparicidb@llicamunt.cat

Horari
en hores concertades

Tràmits i gestions

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75