LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Regidoria de Medi ambient

 Tinença d'animals de companyia

 Lliçà d’Amunt és un municipi amb una gran incidència d’abandonament de gossos que requereix la presa de mesures informatives i de control per tal de protegir els animals i prevenir accidents.
 

Els gossos, gats i fures han d’inscriure’s al Registre municipal d’animals de companyia, a través de l’OAC. A més, els propietaris de gossos de races potencialment perilloses han de tramitar la corresponent Llicència administrativa.

 

La tinença d’aus de corral està sotmesa a autorització municipal i no s’admetrà si aquests produeixen molèsties al veïnat per soroll o males olors.

 

La cria i venda d’animals, malgrat es faci sense ànim de lucre, està sotmès a vist-i-plau municipal i inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El mateix passa en casos de tinença d’animals exòtics.

 

 Prevenció d'incendis forestals Lliçà d’Amunt té més de 250 hectàrees de bosc i està declarat com a municipi d’alt risc d’incendi forestal.

 

Entre els mesos de juny i juliol de cada any es mantenen unes 50 hectàrees de franges de protecció d’urbanitzacions contra incendis forestals, situades al perímetre de les mateixes, per tal d’assegurar una correcta protecció dels habitatges en cas que es declari un incendi. Per altra banda, Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, a més d’altres àmbits d’actuació, assegura una intervenció ràpida i eficient durant els mesos d’estiu en la prevenció i extinció de petits incendis.

 

Per aquests motius, i atès que ens hi juguem molt, cal que els ciutadans siguin conscients de les condicions i períodes en què es pot fer foc:

 

 

  • Període 16 d’octubre a 14 de març: es pot fer foc fent una comunicació a l’Ajuntament (OAC o Policia Local) i complint unes autorització a l’Ajuntament (OAC o Policia Local). És prohibit de llençar coets atès l’elevat risc d’incendi d’aquesta època i la proximitat de zones forestals.

 

Consum d’aigua i energia

El tipus d’habitatge dominant al nostre municipi, casa aïllada o aparellada, comporta uns elevats consums d’aigua (reg del jardí, piscina) i d’energia (molt volum d’aire per escalfar o refredar).

 

Cal racionalitzar aquest consum d’aigua triant espècies de plantes adaptades al clima mediterrani pel nostre jardí i instal·lant regs per goteig. Per altra banda, cal analitzar bé si s’amortitzarà realment amb un ús intens l’elevat cost de construcció i manteniment d’una piscina.

 

El consum d’energia es pot reduir en habitatges ben orientats, construïts amb uns bons aïllaments i que tinguin en compte la ventilació. L’ús d’energia solar tèrmica en aquest tipus d’habitatges és una altra opció per reduir l’impacte ambiental de l’electricitat i els combustibles fòssils.

Altra informació d'interès


Responsable tècnic

Responsable tècnic: Xavier Junqueras

Telèfon: 93 841 52 25

Fax: 93 841 41 75

Email: llam.mediambient@llicamunt.cat

Tràmits i gestions

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75