LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Regidoria de Salut pública

Línies bàsiques d’actuació

  • Dirigir, planificar i promoure la salut, fomentant estils de vida saludables, assessorant sobre la defensa i la protecció de la salut, promovent activitats informatives i educatives en matèria de salut pública, etc.
  • Controlar la salubritat d’edificis i espais públics de lliure concurrència.
  • Fer el seguiment de la qualitat de les aigües d’abastament públic i el control de plagues.
  • Seguretat alimentària: seguiment de menjadors col·lectius, autoritzacions sanitàries, etc.

Responsable tècnic

Responsable tècnic: Xavier Junqueras

Telèfon: 93 841 52 25

Fax: 93 841 41 75

Email: junqueraspx@llicamunt.cat

Horari
en hores concertades, dimecres d'11 a 13 h

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75