LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Regidoria de Residus

Serveis: Recollida Selectiva

La separació de residus a casa és fonamental per reduir els abocadors i protegir el nostre entorn, a més que permetrà contenir els costos de la taxa de residus. Per aquest motiu a Lliçà s’ha fet un esforç important en dotar de contenidors propers als domicilis i actualment es disposa de 300 àrees de contenidors repartides per tots els barris, formades per: 

 

  • contenidor de paper i cartró (de color blau)
  • contenidor d’envasos lleugers (de color groc)
  • contenidor de vidre (de color verd)
  • contenidor de matèria orgànica (de color marró)
  • contenidor de la resta (de color gris)
 

És responsabilitat dels ciutadans el bon ús d’aquests contenidors i la separació a la llar dels diferents residus.


Des d'aquesta regidoria a més es vetlla pel manteniment i neteja de les zones verdes del municipi.


Responsable tècnic

Responsable tècnic: Xavier Junqueras

Telèfon: 93 841 52 25

Fax: 93 841 41 75

Email: llam.residus@llicamunt.cat

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75