LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Regidoria d'Ocupació

Línies bàsiques d'actuació

La regidoria d’Ocupació, té com a missió general la inserció laboral i la promoció d’accions formatives per aquella població que té problemes d’inserció laboral, a més de realitzar les prospeccions necessàries per establir les relacions entre món laboral i empresarial. En aquest àmbit les línies d’actuació són:

 

  • establir coordinació amb els serveis supramunicipals per la millora de la inserció laboral de les persones amb especials dificultats, a través de la prospecció d'empreses del municipi
  • col·laborar amb els representants dels agents econòmics i socials locals per impulsar el foment de l'ocupació i establir les bases de participació de l'ens municipal
  • acollir les propostes sobre qüestions referides a la formació permanent de les persones treballadores de tots els sectors
  • gestionar directament els serveis propis que depenen de la regidoria com poden ser i per exemple el “Pla millorem l’ocupació”, dirigit especialment a la població compresa entre les franges d’edat dels 18 als 35 anys.
  • i en general totes i totes aquelles altres que facin referència al foment de l’ocupació  en estreta coordinació amb la resta de serveis municipals i supramunicipals on hi participa.

 

 

 


Responsable tècnic

Responsable tècnic: Manel Fernández

Telèfon: 93 841 52 25

Fax: 93 841 41 75

Email: fernandeznlr@llicamunt.cat

Horari
en hores concertades

Serveis

Llegeix el contingut de la pàgina

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75