LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Perfil de contractant

El perfil del contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual municipal amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació. És el mitjà de difusió de les licitacions municipals.

 

En acompliment del que estableix l'article 53 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'ha creat aquesta secció per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt".

 

Accés al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt

 Perfil del contractant

  • Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç.

Normativa

 

Documents

 

Actes d'obertura i adjudicació de les Meses de Contractació

 

 

2018

 

 

2017


 

2016

 

 

2015

 


 

NOTa

 

Durant els anys 2015-2016 i 2017 no han hagut modificacions de contractes formalitzats,  pròrrogues, licitacions anul·lades ni resolucions anticipades

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75